MENU

TIN TỨC

# 2021.04.05 - TIN TỨC

Thành lập Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Tokyu và Tập đoàn Phát triển đô thị NTT tại thành phố mới Bình Dương

Thành lập Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Tokyu và Tập đoàn Phát triển đô thị NTT tại thành phố mới Bình Dương

Quý khách có muốn nhận thông tin về dự án này?

ĐỒNG Ý